Zaprojektuj i Zbuduj - GDDKiA & URS Polska
» Program pilotażowy » Przykłady projektów Zaprojektuj i Zbuduj na świecie » Przykłady projektów Zaprojektuj i Zbuduj

Przykłady projektów Zaprojektuj i Zbuduj

A1033 – Rehabilitacja ul. Hedon

Wartość: 42 miliony GBP
Zamawiający: Highways Agency w Wielkiej Brytanii
Klient:  Alfred McAlpine Construction Ltd
Rola konsultanta: Projektant
Kiedy:  2001 – 2003

Zadanie obejmowało modernizację 6,5 km odcinka miejskiej czteropasowej drogi jednojezdniowej na dwupasową drogę dwujezdniową. Na początku i końcu odcinka  wybudowano nowe, dwupoziomowe skrzyżowania. Zadanie obejmowało również budowę nowego wiaduktu kolejowego przebiegającego nad nowobudowaną drogą oraz budowę czterech mostów nad ciekami wodnymi. Projekt obejmował także rozległe roboty dostosowawcze na terenie portu w Hull.
A1033 - Rehabilitacja ul. Hedon

 

A46 – Modernizacja odcinka Newark – Lincoln 

Wartość:  28 milionów GBP
Zamawiający: Highways Agency
Klient:  Alfred McAlpine Construction Ltd
Rola konsultanta:  Projektant
Kiedy:  2001 – 2003 

Modernizacja drogi A46 na odcinku Newark – Lincoln polegała na jej przebudowie z drogi jednojezdniowej na dwujezdniową. Poza fragmentem, na którym został wytyczony nowy przebieg (omijając małą miejscowość Brough), przebieg większości odcinka pozostaje niezmieniony, co umożliwiło wykorzystanie istniejącej jezdni na prawie połowie odcinka drogi objętego projektem. W ramach projektu zostały także wybudowane dwa nowe wiadukty. Ważny element kontraktu stanowiły środki łagodzące wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz roboty archeologiczne (w czasach historycznych, droga A46 była ważnym traktem używanym przez Rzymian).
A46 Newark - Lincoln
 
 

N8, odcinek Cullahill – Cashel

Wartość: 200 milionów euro
Klient:  Rada Hrabstwa Kilkenny
Rola konsultanta: Przedstawiciel Projektanta/ Przedstawiciel Zamawiającego
Kiedy:  2000 – do dziś

Projekt obejmuje ok. 40 km odcinek modernizację dwujezdniowej, dwupasowej drogi do standardu autostrady. Roboty towarzyszące obejmują budowę ok. 12,5 km jednojezdniowych dróg serwisowych. W ramach projektu zostaną wybudowane 63 obiekty, w tym 23 wiadukty, 12 obiektów mostowych, 6 przepustów, 13 wiaduktów gospodarczych, 8 przejść gospodarczych pod drogą oraz jeden prywatny wiadukt kolejowy.

Studium ograniczeń oraz raport wyboru trasy zostały już opublikowane. Konsultacje Społeczne zrealizowane zimą 2003 r. Po zakończeniu czynności obowiązkowych, projekt zostanie zrealizowany w formule Zaprojektuj i Zbuduj. Firma Scott Wilson zostanie Przedstawicielem Zamawiającego.
N8 Cullahill - Cashel

 

N24 Obwodnica Mooncoin

Wartość:  25 milionów euro
Zamawiający: Rada Hrabstwa Kilkenny
Rola konsultanta: Przedstawiciel Projektanta/ Przedstawiciel Zamawiającego
Kiedy:  2000 – do dziś 

Projekt obejmuje ok 5 km drogi dwujezdniowej dwupasowej oraz 5 km odcinek szerokiej drogi jednojezdniowej. Na odcinku jest jeden wiadukt, kilka obiektów (przejść) gospodarczych i dwa ronda.

Studium ograniczeń oraz raport wyboru trasy zostały już opublikowane. Konsultacje Społeczne zostały zrealizowane zimą 2003 r. Po zakończeniu czynności obowiązkowych, projekt zostanie zrealizowany w formule Zaprojektuj i Zbuduj. Firma Scott Wilson zostanie Przedstawicielem Zamawiającego.
N24 Obwodnica Mooncoin

 

A53 Obwodnica Hodnet

Wartość:  10 milionów GBP
Zamawiający: Rada Hrabstwa Shropshire
Klient:  Alfred McAlpine
Rola konsultanta:  Projektant
Kiedy:   - 2003

Nowa obwodnica dla miejscowości Hodnet i Wollerton, przebiegająca w ciągu drogi A53 i A442. Jest to 6,5 km odcinek zamiejskiej drogi jednojezdniowej. Droga przebiega przez równinę zalewową rzeki Tern. W ciągu drogi znajdują się dwa obiekty mostowe. Projekt został zrealizowany na terenie bardzo wrażliwym środowiskowo i wymagał wdrożenia wielu środków ochrony środowiska. W trakcie robót budowlanych wymagany był także nadzór archeologiczny.Gleby wymagające wzmocnienia obejmowały torfy i plastyczne gliny aluwialne. 
A53 Obwodnica Hodnet
 

A50 Stoke-Derby Link (Projekt DBFO)

Wartość:  150 milionów GBP
Klient:  Highways Agency
Wykonawca: Connect Road Operators
Rola konsultanta: Przedstawiciel Departamentu
Kiedy:  1995 – do dziś

Projekt realizowany w formule Projektowanie, Budowa, Finansowanie i Eksploatacja – droga A50 od skrzyżowania z drogą B6540 w Sawley do skrzyżowania z drogą A521 na wschód od Stoke. Projekt obejmuje 56 km odcinek dwujezdniowej drogi dwu- i trzypasowej. Firma Scott Wilson była przedstawicielem Highways Agency w projektowaniu obwodnic będących częścią drogi objętej projektem.

Firma Scott Wilson została wybrana jako przedstawiciel departamentu do opracowania dokumentacji przetargowej i pomocy w ocenie technicznej ofert. Scott Wilson pełnił także funkcję nadzoru podczas realizacji robót budowlanych.
A50 Stoke - Derby
 

A19: Tunel Dishforth – Tyne (Projekt DBFO)

Wartość:  330 milionów GBP
Zamawiający: Highways Agency
Klient:  Autolink Concessionaires
Rola konsultanta: Doradztwo techniczne i projektowe dla spółki Autolink
Kiedy:  1997 – 2027

Projekt realizowany w formule Projektowanie, Budowa, Finansowanie i Eksploatacja – droga A19/A168 pomiędzy skrzyżowaniem z drogą A1 w Dishforth do skrzyżowania z drogą A185 na południe od tunelu Tyne. Projekt obejmuje 102 km odcinek dwujezdniowej trzypasowej drogi, budowę łącznic o łącznej długości 41 km oraz 171 obiektów towarzyszących, w tym estakady Tees i Hylton.
A19 Tunel Dishfort - Tyne
 

M6/A74(M) Carlisle – Millbank Projekt DBFO

Wartość:  370 milionów GBP
Klient:  Scottish Office
Wykonawca: Autolink Concessionaires
Rola konsultanta: Przedstawiciel Zamawiającego
Kiedy:  1997 – 2027

Kontrakt realizowany w formule Projektowanie, Budowa, Finansowanie i Eksploatacja na dwujezdniową, trzypasową autostradę łączącą drogę M6 w Carlisle z M74 w Millbank – długość odcinka wynosi 120 km, w tym budowa 28 km odcinka nowej autostrady.
 M6/A74 Carlisle - Millbank
 

A19 – Modernizacja odcinka Norton – Parkway

Wartość:  43 miliony GBP
Zamawiający: Highways Agency
Klient: Amey-Robert McAlpine-Taylor Woodrow (A19) Joint Venture
Rola konsultanta: Projektant
Kiedy:  1995 – 1998

Modernizacja drogi A19 (odcinek Norton – Parkway) obejmował nowobudowany fragment drogi A19 od Dishforth do tunelu Tyne (projekt realizowany w formule DBFO). Nowe roboty obejmowały budowę nowego pasa w każdym kierunku do istniejącej drogi dwujezdniowej dwupasowej na 3 km odcinku na północ od rzeki Tees w Middlesborough i 4km odcinka na południe od rzeki Tees. Projekt obejmował wyburzenie, budowę pięciu obiektów mostowych i zmianę biegu 350 m odcinka rzeki Tees.
 


A50 Obwodnica Doveridge 

Wartość:  30 milionów GBP
Klient:  Highways Agency
Wykonawca: Connect Road Operators
Rola konsultanta:  Przedstawiciel Departamentu
Kiedy:  1995 – 1998

Obwodnica miejscowości Doveridge stanowiła nowowybudowany fragment drogi A50 na odcinku Stoke – Derby. Projekt był realizowany w formule DBFO. Obwodnica obejmuje 8 km odcinek dwupasowej drogi dwujezdniowej. Roboty obejmowały modernizację istniejącego, 2,5 km odcinka drogi A50, przebiegającego przez równinę zalewową rzeki Dove. Projekt obejmował także budowę ośmiu obiektów mostowych, czterech przepustów i wiadukt.
 A50 Obwodnica Doveridge
 

A50 – Południowa Obwodnica Derby, Kontrakt B

Wartość:  10 milionów GBP
Klient:  Highways Agency
Wykonawca: Costain Limited
Rola konsultanta: Przedstawiciel Zamawiającego
Kiedy:  1990 – 1999

Projekt obejmował przedłużenie południowej Obwodnicy drogi A50 miejscowości Derby (Kontrakt A) w kierunku wschodnim, do węzła 24A, stanowiącego połączenie z autostradą M1. Projekt obejmował wyburzenie wyburzenie i budowę nowego obiektu mostowego nad autostradą M1, wiaduktów, czterech przepustów, dwóch wzmocnionych ścian oporowych i dodatkowych robót ziemnych.
 A50 Obwodnica Derby
 

A6 – Obwodnica Alvaston 

Wartość: 12 milionów GBP
Klient:  Highways Agency
Rola konsultanta: Przedstawiciel Projektanta / Przedstawiciel Zamawiającego
Kiedy:  1990 – 2003

Projekt obejmował budowę nowej drogi dwupasowej dwujezdniowej, łączącej południową obwodnicę Derby z Derby Ring Road.  Roboty realizowane w ramach projektu obejmowały 3 wiadukty oraz środki łagodzące wpływ przedsięwzięcia na środowisko.
Projekt wstępny i projekty zleceń zostały opracowane w październiku 1999 r. Konsultacje Społeczne zostały przeprowadzone w czerwcu 2000 r. Po zakończeniu czynności obowiązkowych, projekt został zrealizowany w formule Zaprojektuj i Zbuduj. Firma Scott Wilson pełniła funkcję Przedstawiciela Zamawiającego. Kontrakt został przyznany w lipcu 2002 r.  
A6 Obwodnica Alvaston
 

A96 – Obwodnica Blackburn i Kintore 

Wartość:  20 milionów GBP
Zamawiający: Scottish Office
Wykonawca: Balfour Beatty
Rola konsultanta: Projektant
Kiedy:  1996 – 1998

Projekt dwujezdniowej obwodnicy o długości 10 km. Roboty obejmowały także budowę 8 km łącznic i dróg serwisowych oraz 9 obiektów. Pierwotny projekt Zamawiającego uwzględniał 12 obiektów, lecz optymalizacja przebiegu  wyeliminowała konieczność budowy trzech obiektów. Droga została zaprojektowana w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko, co zaowocowało minimalnym wpływem drogi na wrażliwe tereny sąsiadujące z terenem robót.
A90 Obwodnica Blackburn
 

A8 Węzeł Eurocentral

Wartość:  5 milionów GBP
Zamawiający: Lanarkshire Development Agency
Rola konsultanta:  Przedstawiciel Projektanta / Przedstawiciel Zamawiającego
Kiedy:  1996 – 1999

Projekt wielopoziomowego węzła wybudowanego na drodze głównej A8, sąsiadującej z Eurocentral Development. Celem budowy było umożliwienie dostępu do tego strategicznego terenu inweestycyjnego.

 

Kontakt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Tel. +48 22 375 88 88

kancelaria@gddkia.gov.pl

URS Polska Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa

Tel: +48 22 427 37 00
Fax: +48 22 427 37 01

warsaw@urs.com